• Danh từ giống cái

  Sự xây dựng
  édification du socialisme
  sự xây dựng chủ nghĩa xã hội
  Gương đạo đức; sự cảm hóa
  Sự làm sáng tỏ, sự mở mắt

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X