• Danh từ giống cái

  Ngọc lụa bảo
  Màu lục ánh, màu lục bảo

  Tính từ (không đổi)

  (có màu) lục ánh, (có) màu lục bảo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X