• Danh từ giống đực

    (kỹ thuật) dạng soi (dạng của giấy sau khi chế tạo, được xác định bằng cách soi)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X