• Danh từ giống đực

  Sự rải, sự rắc
  (nông nghiệp) sự rải phân
  champs d'épandage
  bãi lọc nước cống

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X