• Tính từ

  (thực vật học) trên đất
  Germination épigée
  sự nẩy mầm trên đất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X