• Tính từ

  (sử học) chói lọi, quang vinh (chỉ một số vua thời xưa)
  Ptolémée épiphane
  vua Tô-lê-mê quang vinh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X