• Tính từ

  (sử học) được lấy tên (để đặt cho một nơi nào)
  Athèna, déesse éponyme d'Athènes
  A-tê-na, vị nữ thần được lấy tên đặt cho thành A-ten

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X