• Danh từ giống đực

    Sự đẽo vuông
    Sự sả thịt (con vật không ăn thịt được, để lấy những gì còn dùng được)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X