• Danh từ giống đực

    (y học) trạng thái kích thích
    (văn học) sự kịch phát (của dục vọng)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X