• Danh từ

  Người bán thịt

  Tính từ

  Bán thịt
  Garçon étalier
  người phụ chủ bán thịt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X