• Danh từ giống đực

  (khoa đo lường) chuẩn, mẫu
  (kinh tế) tài chính bản vị (tiền tệ)
  étalon-or
  kim bản vị, bản vị vàng
  (kỹ thuật) cái chốt gỗ
  (lâm nghiệp) cây chừa lại không đốn
  Ngựa đực giống

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X