• Danh từ giống đực

    Sự giăng ra để phơi, sự phơi (quần áo...)
    Dây phơi

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X