• Danh từ giống đực

    (âm nhạc) mỏ chặn
    (thân mật) phòng ngột ngạt; nơi ngột ngạt

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X