• Danh từ giống đực

    (hàng hải) sự xoay quanh neo (khi bị gió hoặc sóng xô)
    (hàng hải) khoảng xoay

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X