• Tính từ

  (sinh vật học) ưa khí
  Micro-organisme aérobie
  vi sinh vật ưa khí
  (hàng không) cần không khí (mới hoạt động được)

  Danh từ giống đực

  Vi sinh vật ưa khí

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X