• Danh từ giống cái

    (Droit d'aînesse) (sử học) quyền con trưởng (trong việc thừa kế gia sản)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X