• Danh từ giống đực ( không đổi)

    Chao đèn
    Cái che mắt (cho khỏi chói)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X