• Tính từ

  Có thể hoặc dễ bị tải mòn.
  Danh từ giống đực
  (ngôn ngữ học) trạng cách (cách chia thứ sáu trong văn thể Latinh).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X