• Danh từ giống đực

  Máy hấp thu; chất hấp thu
  Absorbeur d'ondes
  máy hấp thu sóng
  Absorbeur résonant
  máy hấp thu cộng hưởng
  Absorbeur d'énergie
  chất hấp thu năng lượng
  Absorbeur artificiel
  chất hấp thu nhân tạo
  absorbeur de chocs
  thiết bị giảm chấn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X