• Tính từ

  Bỏ phiếu trắng
  Cử tri bỏ phiếu trắng
  Danh từ
  Người bỏ phiếu trắng
  Phản nghĩa Votant

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X