• Danh từ

    (Accédant à la propriété) người trở thành chủ nhân (của một chỗ ở)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X