• Ngoại động từ

  Đánh dấu (chữ viết)
  (ngôn ngữ học) đánh trọng âm
  Nhấn mạnh (khi nói, khi đọc)
  Tăng, làm rõ nét hơn, làm nổi bật
  Phản nghĩa Atténuer, modérer, réduire

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X