• Danh từ giống cái

  Sự chấp nhận, sự nhận
  Acceptation d'une invitation
  sự nhận lời mời
  Phản nghĩa Refus, protestation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X