• Danh từ giống cái

  Sự sắp xếp cho thích hợp, sự sửa chữa cho thích hợp
  Accommodation d'un local
  sự sắp xếp căn nhà cho thích hợp
  (sinh vật học) sự điều tiết
  Accommodation de l'oeil
  ự điều tiết của mắt
  (sinh vật học) biến đổi thích ứng.
  (y học) sự bình chỉnh
  Accommodation du foetus
  sự bình chỉnh thai nhi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X