• Ngoại động từ

  Làm tròn
  Accomplir ses devoirs
  làm tròn nghĩa vụ
  Thực hiện
  Accomplir une mission
  thực hiện một nhiệm vụ
  Phản nghĩa Commencer, ébaucher, esquisser; échouer; désobéir, refuser

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X