• Danh từ giống đực

    (văn) sự ngắn đi (về thời gian)
    (cũ) sự rút ngắn, sự cắt ngắn

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X