• Danh từ giống đực

    (từ cũ, nghĩa cũ) đường cùng
    (quân sự, từ cũ nghĩa cũ) cọc chống giật (pháo)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X