• Danh từ giống đực

    Khách hàng
    (từ cũ, nghĩa cũ) sự chiêu khách, sự lôi kéo khách

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X