• Tính từ

  (vật lý học) tiêu sắc
  Lentille achromatique
  thấu kính tiêu sắc
  (sinh vật học) không nhiễm sắc
  Fuseau achromatique
  thoi vô sắc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X