• Ngoại động từ

  Luyện thành thép
  Luyện cho cứng như thép
  Mạ thép
  (từ cũ, nghĩa cũ) cạp thép
  Aciérer une pioche
  cạp thép một cái cuốc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X