• Tính từ

  (sinh vật học) ưa axit (vi sinh vật)
  cellules acidophiles et cellules basophiles
  tế bào ưa axit và tế bào ưa bazơ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X