• Tính từ

  (luật học, pháp lý) thủ đắc
  Prescription acquisitive
  thời gian hiệu lực để thủ đắc quyền sở hữu, sự thủ đắc theo thời hiệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X