• Danh từ giống đực

    (triết học) chủ nghĩa tích cực
    (chính trị) sự tuyên truyền tích cực (cho một học thuyết...)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X