• Danh từ giống cái

  Sự hiện tại hóa, sự thời sự hóa
  Phương pháp chuyển tài sản, thu nhập sang giá trị thực tại
  (triết học) sự thực tại hóa
  Sự cập nhật

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X