• Tính từ

    (sinh vật học) (có) hình trâm, (có) hình ngòi (cơ quan)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X