• Tính từ

    ( hóa học) không vòng
    Phản nghĩa Cyclique, périodique, récurrent

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X