• Danh từ giống đực

    (thực vật học) lan ađa
    (tin học) ngôn ngữ phổ biến cho phép xử lý dữ liệu, kiểm soát các hệ thống trong thời gian thực, cũng như quản lý các công việc song song.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X