• Danh từ

  Người lĩnh canh
  Người thuê để trưng quảng cáo
  (từ cũ, nghĩa cũ) người thầu (thuê chợ...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X