• Danh từ giống đực

  (địa chất, địa lý) sông nhánh, chi lưu
  Les affluents de la Seine
  các chi lưu của sông Seine

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X