• Ngoại động từ

    Lên quy hoạch đốn gỗ (lập danh sách người được quyền đốn, những khoảnh đốn...)
    Cho phép đốn

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X