• Tiêu bản:Affourcher

  Ngoại động từ
  (hàng hải) thả neo chéo (một con tàu)
  (kỹ thuật) ghép (bằng) rãnh xoi (hai tấm ván)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X