• Tính từ

  Làm nặng thêm, làm tăng thêm
  Circonstances aggravantes
  (luật học, pháp lý) tình tiết tăng tội, tình tiết gia trọng
  Phản nghĩa Atténuant

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X