• Tính từ

  (sinh vật học) không lưỡi, thiếu lưỡi
  Danh từ giống đực
  (sinh vật học, động vật học) phân bộ không lưỡi (lưỡng cư)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X