• Danh từ giống đực

  Sự làm to ra, sự mở rộng ra, sự phóng to
  Travaux d'agrandissement d'un restaurant
  công trình mở rộng một nhà hàng

  Phản nghĩa Réduction

  Bức ảnh phóng to
  Faites-moi deux agrandissements format carte postale
  làm ơn phóng to hai bức ảnh bằng cỡ bưu thiếp
  Sự tăng quyền hành; sự tăng của cải

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X