• Danh từ giống đực (không đổi)

    Sách tóm tắt, bảng tóm tắt (cho học sinh dễ nhớ...)
    (ngoại giao) bản ghi nhớ

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X