• Tiêu bản:Con đại bàng

  Danh từ giống đực
  (động vật học) chim đại bàng
  Bậc kỳ tài
  Giá hình chim đại bàng ở giáo đường
  Danh từ giống cái
  Chim đại bàng cái
  Phù hiệu có hình đại bàng; quân hiệu hình đại bàng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X