• Tiêu bản:Aigrette

  Danh từ giống cái
  (động vật học) cò bạch
  (sinh vật học) mào lông (ở trên đầu một số chim, ở đầu một số hạt cây...)
  Lông cài mũ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X