• Danh từ

    Sự thúc (bằng que thúc)
    Sự kích thích, sự khích lệ

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X