• Ngoại động từ

  Thúc (bằng que thúc)
  Kích thích, khích lệ
  Phản nghĩa Calmer, refréner

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X