• Danh từ giống đực

    (kỹ thuật) sự sửa lắp, sự sửa rà
    (kỹ thuật) khớp

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X